سرورها در حالت تعمیر قرار دارند و تا اطلاع ثانوی امکان اتصال وجود ندارد