جهت ایجاد کانکشن به صورت دستی در ویندوز 10، مراحل زیر را طی کنید:


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13